Strona „Ptaki krajobrazu rolniczego” została wykonana w ramach projektu „Błotniak łąkowy gatunkiem tarczowym dla ptaków krajobrazu rolniczego” sfinansowanego ze środków Fundacji EkoFundusz. Jest skierowana przede wszystkim do doradców rolnośrodowiskowych, ale również rolników i młodzieży szkolnej.

W zakładce „ptaki krajobrazu rolniczego” przedstawiliśmy sylwetki wybranych 35 gatunków ptaków. Część z nich jest w naszym kraju jeszczę w miarę pospolita i zapewne znana przynajmniej z widzenia. Niestety coraz większa ich część staje się rzadka i zagrożona, a niektórym grozi wręcz wymarcie! Na stronach poświęconych każdemu gatunkowi znajdziecie Państwo zdjęcia, pliki audio z głosami oraz opisy wyglądu, biologii, pokarmu, zagrożeń oraz typów siedlisk w jakich można dany gatunek zobaczyć.

Przy każdym gatunku zostały umieszczone propozycje pakietów rolnośrodowiskowych, które należy wdrażać w celu ochrony jego siedlisk lub żerowisk. Naszym celem było stworzenie strony internetowej, która stanie się źródłem przyrodniczej wiedzy i przyczyni się do poprawy znajomości awifauny krajobrazu rolniczego wśród pracowników doradztwa rolniczego oraz samych rolników.