Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

 

Celem tej interwencji jest zachowanie i gospodarcze wykorzystanie zasobów genetycznych zwierząt, hodowla zwierząt gospodarskich ras zachowawczych: krów, koni, owiec, świń i kóz.  Obecnie w produkcji zwierzęcej dominują rasy wyspecjalizowane, przeznaczone do chowu intensywnego, a więc charakteryzujące się wysoką produktywnością i wysokimi wymaganiami odnośnie do warunków utrzymania i żywienia. Dla przyszłości hodowli zwierząt i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego niezbędne jest zachowanie różnorodności genetycznej zwierząt gospodarskich.

Pomoc przyznawana będzie rolnikom realizującym programy ochrony zasobów genetycznych kierowanych przez Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy.

 • Krowy rasy polska czerwona. Fot. arch. PTOP

 • Krowy rasy białogrzbietej. Fot. D. Krupiński

Płatność przyznawana jest do następujących ras:

 • bydło (wsparcie do samic i samców) - polskie czerwone, białogrzbiete, polskie czerwono-białe, polskie czarno-białe;
 • konie (wsparcie do samic i samców) - koniki polskie, huculskie, małopolskie, śląskie, wielkopolskie, zimnokrwiste (w typie sokólskim i sztumskim);
 • owce (wsparcie do samic; stawka płatności uwzględnia utrzymanie samców) – wrzosówka, świniarka, olkuska, polska owca górska odmiany barwnej, merynos odmiany barwnej, uhruska, wielkopolska, żelaźnieńska, korideil, kamieniecka, pomorska, cakiel podhalański, merynos polski w starym typie, czarnogłówka, owca pogórza, polska owca górska i białogłowa owca mięsna;
 • świnie (wsparcie do samic i samców) – puławska, złotnicka biała, złotnicka pstra;
 • kozy (wsparcie do samic; stawka płatności uwzględnia utrzymanie samców) - koza karpacka, koza kazimierzowska i koza sandomierska.
 • Koniki polskie. Fot. arch. PTOP

 • Koniki polskie. Fot. D. Krupiński

Zobowiązania podejmowane są na okres 5 lat. Płatność przyznawana do sztuki zwierzęcia objętej 5-letnim zobowiązaniem, według stawki wyliczonej na podstawie utraconych dochodów i dodatkowo poniesionych kosztów wynikających z realizacji zobowiązania.

 • Owce rasy świniarka. Fot. D. Krupiński

 • Owce rasy wrzosówka. Fot. I. Kaługa

Stawka płatności:

 • Wariant 6.1.1. Zachowanie lokalnych ras bydła – użytkowanie mleczne – 2738 zł/szt. (2738 zł/DJP)
 • Wariant 6.1.2. Zachowanie lokalnych ras bydła – użytkowanie mięsne – 1752 zł/szt. (1752 zł/DJP)
 • W ramach wariantów 6.1.1. i 6.1.2. przewiduje się dodatkową płatność w wysokości 15131 zł/szt. (15131 zł/DJP) rekompensującą koszty udostępnienia samców w celu pozyskania nasienia (płatność przyznawana jest jednorazowo do danej sztuki).
 • Wariant 6.1.1.Zachowanie lokalnych ras koni - samice (konie małopolskie i wielkopolskie) - 2669 zł/szt (2224 zł/DJP)
 • Wariant 6.1.2..Zachowanie lokalnych ras koni - samce (konie małopolskie i wielkopolskie) - 5925 zł/szt (4938 zł/DJP)
 • Wariant 6.2.1 Zachowanie lokalnych ras koni - samice (konie śląskie) - 2461 zł/szt. (2051 zł/DJP)
 • Wariant 6.2.2. Zachowanie lokalnych ras koni - samce (konie śląskie) - 5275 zł/szt. (4396 zł/DJP)
 • Wariant 6.3.1. Zachowanie lokalnych ras koni – samice (koniki polskie i huculskie) - 2395 zł/szt. (3992 zł/DJP)
 • Wariant 6.3.2. Zachowanie lokalnych ras koni – samce (koniki polskie i huculskie) - 5130 zł/szt. (8550 zł/DJP)
 • Wariant 6.4.1. Zachowanie lokalnych ras koni – samice (konie zimnokrwiste w typie sztumskim i sokólskim) - 2185 zł/szt. (1821 zł/DJP)
 • Wariant 6.4.2. Zachowanie lokalnych ras koni – samce (konie zimnokrwiste w typie sztumskim i sokólskim) - 2513 zł/szt. (2094 zł/DJP)
 • Wariant 6.3. Zachowanie lokalnych ras owiec - 500 zł/szt. (5000 zł/DJP)
 • Wariant 6.4. Zachowanie lokalnych ras świń - 1335 zł/szt. (3814 zł/DJP)
 • Wariant 6.5. Zachowanie lokalnych ras kóz - 953 zł/szt. (6353 zł/DJP)