Gawron Corvus frugilegus

Wygląd

 

Powszechnie znany czarny ptak z granatowym połyskiem. Posiada smukły, długi dziób, którego nasada jest nieopierzona u ptaków dorosłych. Często mylnie nazywany wroną.

Siedlisko

• zadrzewienia i parki miejskie;
• rzadko doliny rzeczne z dala od ludzkich osiedli.

Gniazdo

Gniazduje kolonijnie. Gniazda buduje na wysokich drzewach, zarówno liściastych, jak i iglastych. Składa 2-5 jaj.

Sposób żerowania

Pokarm ptaki chwytają na ziemi.

  • Gawron. Fot. M. Grzeniewski

  • Gawrony. Fot. G. Leśniewski

Pokarm

Bardzo różnorodny, zarówno zwierzęcy, jak i roślinny. Zjada większe owady i inne bezkręgowce, chwyta także mniejsze kręgowce. Ponadto żywi się ziarnami zbóż. Nie gardzi także różnymi odpadkami oraz padliną.

  • Gawrony i kawki. Fot. M. Grzeniewski

  • Kolonia lęgowa gawrona. Fot. M. Grzeniewski

Zagrożenia

• upraszczanie krajobrazu rolniczego (komasacje gruntów);
• stosowanie środków ochrony roślin.

Status gatunku

Średnio liczny, lokalnie liczny ptak lęgowy terenów nizinnych. Jest gatunkiem częściowo wędrownym. W końcu października i w listopadzie pojawiają się u nas ptaki ze wschodu, które często zimują w miastach tworząc duże koncentracje na noclegowiskach w parkach.