Wrona siwa Corvus cornix

Wygląd

Sylwetka zbliżona do gawrona, ale bardziej krępa. Czarna głowa, pierś, skrzydła i ogon. Pozostała część upierzenia szara. Wrona jest ptakiem wszędobylskim.

Siedlisko

• zadrzewienia śródpolne; 
• zieleń miejska;
• doliny rzeczne.

Gniazdo

W przeciwieństwie do gawrona gniazduje pojedynczo. Gniazda buduje na wysokich drzewach, zarówno liściastych, jak i iglastych. Składa 2-5 jaj.

  • Wrona siwa. Fot. C. Pióro

  • Zadrzewienie z gniazdem wrony siwej. Fot. M. Rzępała

Pokarm

Bardzo różnorodny, zarówno roślinny, jak i zwierzęcy. Chętnie zjada padlinę oraz różne odpadki. W sezonie lęgowym rabuje jaja i pisklęta z gniazd innych ptaków.

Sposób żerowania

Na ogół pokarm zbierany jest z ziemi.

Zagrożenia

• usuwanie zadrzewień śródpolnych;
• upraszczanie krajobrazu rolniczego (komasacje gruntów);
• stosowanie środków ochrony roślin.

Status gatunku

Średnio liczny ptak lęgowy całego kraju. Występuje w szeroko rozumianym krajobrazie rolniczym, głównie w dolinach rzecznych. W ostatnich latach znika jednak z tego krajobrazu, natomiast coraz liczniejsza staje się w miastach. Większość ptaków jest osiadła.

Program rolnośrodowiskowy (pakiety):