Posłuchaj: bocian biały (Autor nagrań: Zdzisław Pałczyński, Producent – P.W. Alauda)
   

 

Bocian biały Ciconia ciconia

Wygląd

Ptak o długich czerwonych nogach i z długim czerwonym dziobem. Upierzenie białe z czarnymi lotkami.

  • Bociany białe na pastwisku. Fot. I. Kaługa

  • Bocian biały w locie. Fot. I. Kaługa

Siedlisko

• osiedla ludzkie na terenach rolniczych, przede wszystkim w sąsiedztwie dolin rzecznych lub innych terenów podmokłych;
• rzadko doliny rzeczne z dala od ludzkich osiedli.

  • Bociany białe na żerowisku. Fot. D. Krupiński

  • Łąki - żerowiska bocianów. Fot. D. Krupiński

Gniazdo

Na drzewie, słupie energetycznym, budynku gospodarczym lub kominie, rzadko na innym obiekcie. Zbudowane z gałęzi i patyków. Wieloletnie gniazda mogą osiągać duże rozmiary. Ich ciężar może dochodzić do kilkuset kilogramów a nawet ponad 1 tonę. Bocian znosi od 3 do 6 jaj.

  • Piątka młodych to rzadki widok. Fot. M. Rzępała

  • Gniazdo bociana białego na słupie. Fot. M. Rzępała

Pokarm

Bardzo urozmaicony. Na terenach podmokłych są to głównie płazy beznogie. Chwyta również gryzonie, jaszczurki i węże. Na terenach suchych lub w latach suchych w skład diety wchodzi duża liczba owadów, głównie szarańczaków.

Sposób żerowania

Pokarm ptaki chwytają na ziemi.

  • Bociany białe na żerowisku. Fot. M. Cmoch

  • Bociany białe na żerowisku. Fot. D. Krupiński

Zagrożenia

• osuszanie terenów podmokłych;
• upraszczanie krajobrazu rolniczego (komasacje gruntów);
• stosowanie środków ochrony roślin.

Status gatunku

Średnio liczny, lokalnie nawet liczny na wschodzie kraju, na południowym zachodzie nieliczny. Omija wyższe góry. Jest ptakiem wędrownym. Większość bocianów odlatuje w końcu sierpnia, ale nieliczne migrują jeszcze we wrześniu.