Świergotek polny Anthus campestris

Wygląd

Głowa i wierzch ciała żółtobrązowe, niewyraźnie nakrapiane. Skrzydła ciemne z czarnymi przepaskami o jasnych końcach. Spód piaskowo-żółtawy, bez plamek. Ogon ciemny z białymi brzegami. Nad okiem jaśniejsze brwi. Dziób długi, wąski. Nogi pomarańczowo-brązowe.

Siedlisko

• krajobraz rolniczy, gdzie występują gleby lekkie, poprzecinany piaszczystymi drogami;
• nieużytki sąsiadujące z niewielkimi zadrzewieniami;
• żwirownie;
• wydmy;
• tereny ruderalne.

Gniazdo

Na ziemi, bardzo dobrze ukryte wśród traw lub innej gęstej roślinności. Uwite jest z traw i wyścielone włosiem. W gnieździe na ogół 6 jaj.

  • Świergotek polny. Fot. M. Karetta

  • Siedlisko lęgowe świergotka polnego. Fot. D. Krupiński

Pokarm

Owady i drobne bezkręgowce.

Sposób żerowania

Pokarm zbiera z ziemi lub chwyta w powietrzu.

Zagrożenia

• upraszczanie krajobrazu rolniczego (komasacje gruntów);
• stosowanie środków ochrony roślin;
• uproduktywnienie ugorów i nieużytków.

Status gatunku

Nieliczny, lokalnie średnio liczny ptak lęgowy nizinnej części kraju. Jest ptakiem wędrownym. Opuszcza nasz kraj w sierpniu i we wrześniu. Przylatuje w drugiej połowie kwietnia i w maju.