Posłuchaj: cierniówka (Autor nagrań: Zdzisław Pałczyński, Producent – P.W. Alauda)
   

 

Cierniówka Sylvia communis

Wygląd

 

Ptak mniejszy i delikatniejszy niż wróbel. Upierzenie wierzchu ciała szarobeżowe, na skrzydłach rdzawa plama. Białe zewnętrzne sterówki w ogonie. Białe podgardle, popielata głowa, pierś bladoróżowa. W okresie lęgowym (V-VII) łatwo obserwować samce, które siadają na wierzchołku drzewa lub krzewu i śpiewają łatwą do zapamiętania melodię. W czasie śpiewu często wzlatują w powietrze.

Siedlisko

• otwarty krajobraz rolniczy z niewielkimi zadrzewieniami lub kępami krzewów;
• plantacje porzeczek i innych krzewów uprawnych;
• obrzeża i dzielnice peryferyjne miast;
• tereny ruderalne.

Pokarm

Owady oraz inne drobne bezkręgowce.

  • Cierniówka. Fot. G. Leśniewski

  • Środowisko występowania cierniówki. Fot. M. Rzępała

Gniazdo

Nisko nad ziemią (do 0,5 m) w gęstym krzaku w otoczeniu gęstych traw lub roślinności zielnej; zbudowane ze źdźbeł traw o dość luźnej konstrukcji.

Sposób polowania

Chwyta owady w locie lub zbiera pokarm z gałązek drzew i krzewów.

Zagrożenia

• wycinanie śródpolnych drzew oraz krzewów;
• upraszczanie krajobrazu rolniczego (komasacje gruntów);
• stosowanie środków ochrony roślin;
• uproduktywnienie ugorów i nieużytków.

Status gatunku
Liczny ptak lęgowy całego kraju.