Posłuchaj: świergotek łąkowy (Autor nagrań: Zdzisław Pałczyński, Producent – P.W. Alauda)
   

 

Świergotek łąkowy Anthus pratensis

Wygląd

Ptak wyraźnie mniejszy i delikatniejszy od wróbla. Ubarwienie brunatno-oliwkowe, wierzch ciała ciemnobrunatny, na grzbiecie ciemne prążki, spód ciała kreskowany na szarym tle. Śpiewa często w locie wzlatując nad łąkę, trzepocze skrzydłami, po czym wolno opada.

Siedlisko

• wilgotne łąki i pastwiska;
• naturalne torfowiska;
• obniżenia w krajobrazie rolniczym;
• trawiaste ugory.

Gniazdo

W zagłębieniu, dobrze osłonięte roślinnością, zbudowane jest z traw, wysłane włosiem. Lęg składa się z 5 lub 6 jaj.

  • Świergotek łąkowy. Fot. G. Leśniewski

  • Siedlisko lęgowe świergotka łąkowego. Fot. M. Rzępała

Pokarm

Owady i drobne bezkręgowce.

Sposób żerowania

Pokarm zbiera z ziemi lub chwyta w powietrzu.

Zagrożenia

• upraszczanie krajobrazu rolniczego (komasacje gruntów);
• stosowanie środków ochrony roślin;
• uproduktywnienie ugorów i nieużytków.

Status gatunku

Średnio liczny ptak lęgowy całego kraju. Występuje również na łąkach wysokogórskich. Jest ptakiem wędrownym. Odlatuje od sierpnia do listopada. Przylatuje w drugiej połowie marca lub w kwietniu. Wędrujące na północ świergotki spotyka się jeszcze w maju.

Program rolnośrodowiskowy (pakiety):