Posłuchaj: potrzeszcz (Autor nagrań: Zdzisław Pałczyński, Producent – P.W. Alauda)
   

 

Potrzeszcz Emberiza calandra

Wygląd

 

Niepozorny z wyglądu, ale większy i masywniejszy od trznadla. Ubarwienie z wierzchu szarobrunatne, z ciemno kreskowaną głową i wierzchem. Spód białawy, czarno plamkowany na piersi i kreskowany na bokach brzucha. Dziób masywny.

Siedlisko

• pola uprawne, przede wszystkim żyzne, z pojedynczymi drzewami i krzewami lub poprzecinane liniami energetycznymi;
• obrzeża dolin rzecznych graniczące z terenami otwartymi;
• nieużytki.

Gniazdo

Dobrze ukryte na ziemi w dołku, wśród traw lub roślinności zielnej. Zbudowane jest z delikatnych łodyg roślin zielnych i traw, wyściółkę tworzą korzonki z dodatkiem włosia.

  • Potrzeszcz. Fot. G. Leśniewski

  • Środowisko występowania potrzeszcza. Fot. M. Rzępała

Pokarm

Nasiona oraz drobne bezkręgowce.

Sposób polowania

Pokarm zbiera z ziemi.

Zagrożenia

• wycinanie śródpolnych drzew oraz krzewów;
• upraszczanie krajobrazu rolniczego (komasacje gruntów);
• stosowanie środków ochrony roślin;
• uproduktywnienie ugorów i nieużytków.

Status gatunku

Średnio liczny lub nieliczny na terenach nizinnych całego kraju. Występuje plamowo, będąc lokalnie gatunkiem licznym. Z kolei na dużych obszarach, zwłaszcza ze znacznym udziałem lasów, nie występuje zupełnie lub jest gatunkiem nielicznym. Jest gatunkiem wędrownym. Część ptaków zimuje, zwłaszcza w zachodniej i centralnej części kraju. Potrzeszcze w tym okresie skupiają się w większe stada liczące po kilkadziesiąt, rzadziej po kilkaset osobników.

Program rolnośrodowiskowy (pakiety):