Posłuchaj: potrzos (Autor nagrań: Zdzisław Pałczyński, Producent – P.W. Alauda)
   

 

Samiec potrzosa. Fot. M. Karetta
Samiec potrzosa. Fot. M. Karetta

Potrzos Emberiza schoenobaenus

Wygląd

 

Ptak wielkości wróbla, ale bardziej smukły. Samiec w szacie godowej wyróżnia się czarną głową z białym wąsem. Wierzch ciała z brunatnymi smugami i rdzawymi skrajami lotek, oddzielony od głowy białą obrożą. Samica brązowo-szara z czarnym wąsem, jasną brwią i brązowymi policzkami. Ptaki młode podobne do samicy. Potrzos należy do nielicznej grupy ptaków śpiewających związanych z trzcinowiskami i zaroślami występującymi na terenach podmokłych.

Siedlisko

• brzegi zbiorników wodnych (stawów, jezior);
• zarastające rowy melioracyjne;
• zakrzewienia pośród podmokłych łąk;
• turzycowiska;
• śródpolne oczka wodne z roślinnością szuwarową lub zakrzaczeniami na brzegach.

Gniazdo

W kępie roślinności trawiastej, często na brzegu rowu, na grobli lub pod krzakiem, zwykle w wilgotnym miejscu. Zbudowane jest z liści traw i cienkich łodyg, wysłane włosiem. W zniesieniu 4-6 jaj.

Pokarm

W okresie lęgowym owady i inne bezkręgowce oraz nasiona, jesienią głównie nasiona.

  • Środowisko lęgowe potrzosa. Fot. M. Rzępała

  • Środowisko lęgowe potrzosa. Fot. M. Rzępała

  • Środowisko lęgowe potrzosa. Fot. M. Rzępała

  • Środowisko lęgowe potrzosa. Fot. M. Rzępała

Sposób żerowania

Pokarm ptaki zbierają z ziemi lub z powierzchni nadwodnych roślin.

Zagrożenia

• niszczenie śródpolnych oczek wodnych;
• osuszanie terenów podmokłych;
• upraszczanie krajobrazu rolniczego (komasacje gruntów);
• stosowanie środków ochrony roślin.

Status gatunku

Średnio liczny, lokalnie liczny lub nawet bardzo liczny (na terenach stawów i rozległych terenów podmokłych) na terenach nizinnych całego kraju. Nie występuje w górach.