Posłuchaj: kuropatwa (Autor nagrań: Zdzisław Pałczyński, Producent – P.W. Alauda)
   

 

Kuropatwa Perdix perdix

Wygląd

 

Dorosłe ptaki mają szarą głowę, rdzawą twarz oraz pręgowane boki. Samce na brzuchu mają dodatkowo dużą, brązowa plamę w kształcie podkowy. Ogon jest krótki, rdzawy.

Siedlisko

• pola uprawne ze zbożem oraz rzadziej łąki;
• miedze, odłogi i nieużytki;
• zasiewy koniczyny.

Gniazdo

Wygrzebany w ziemi i wyłożony źdźbłami traw niewielki dołek. Pisklęta są zagniazdownikami, po wykluciu się z jaj opuszczają gniazdo i żerują pod opieką samicy.

  • Kuropatwa - coraz rzadszy ptak pól i łąk. Fot. M. Karetta

  • Ugory - siedlisko lęgowe kuropatwy. Fot. D. Krupiński

Pokarm

Nasiona chwastów i ziół oraz owady, pajęczaki, dżdżownice. Po żniwach także ziarna zbóż.

Zagrożenia

• wczesny termin pokosu (koszenie łąk już w maju lub na początku czerwca);
• koszenie łąk od zewnątrz do środka;
• upraszczanie struktury roślinności (podsiewanie szlachetnymi gatunkami traw);
• likwidacja miedz, ugorów i nieużytków;
• ubożenie bazy pokarmowej w wyniku stosowania środków ochrony roślin.

Status gatunku

Nieliczny, lokalnie średnio liczny ptak lęgowy. Gatunek osiadły.

Ochrona

• przesunięcie terminu pierwszego pokosu łąk do 1 lipca;
• koszenie od środka do zewnątrz łanu lub stosowanie „wypłaszacza”;
• pozostawianie nieskoszonego fragmentu łąki (5-10% powierzchni działki);
• tworzenie odłogów i miedz porośniętych ziołami i chwastami;
• dokarmianie zimą;
• redukcja liczebności lisów oraz wałęsających się po polach psów i kotów.