Posłuchaj: myszołów (Autor nagrań: Zdzisław Pałczyński, Producent – P.W. Alauda)
   

 

Myszołów Buteo buteo

Wygląd

Szybującego i krążącego myszołowa można rozpoznać po stosunkowo długich i szerokich skrzydłach oraz po szeroko rozpostartym ogonie. Barwa upierzenia jest bardzo zmienna, od ciemnobrunatnego po prawie jednolicie białe, z szerokim wachlarzem wariantów pośrednich. Brak dymorfizmu płciowego. Samice są nieco większe od samców. Głos myszołowa to charakterystyczne głośne „hije”.

  • Myszołów. Fot. G. Leśniewski

  • Myszołów. Fot. G. Leśniewski

Siedlisko

• krajobraz rolniczy z kępami pojedynczo stojących drzew oraz zadrzewieniami śródpolnymi;
• kompleksy leśne;
• większe parki wiejskie i podmiejskie.

  • Myszołów na czatowni. Fot. I. Kaługa

  • Żerowiska myszołowa. Fot. M. Rzępała

Gniazdo

Budowane na drzewie na wysokości 9-25 m. Najczęściej na sosnach lub dębach w rozwidleniu głównego pnia poniżej szczytu korony.

Pokarm

Myszołów poluje zazwyczaj z zasiadki, czatując na wyższym punkcie obserwacyjnym. Rzadziej poluje z niskiego lotu patrolowego, wtedy też czasami zawisa w powietrzu. Jego głównym pokarmem są gryzonie, zwłaszcza norniki. Uzupełnieniem diety są małe ptaki (głównie podloty), gady oraz płazy. Zimą myszołowy odżywają się także padliną.

  • Siedlisko myszołowa. Fot. M. Rzepała

  • Myszołów w locie. Fot. M. Rzępała

Zagrożenia

• wycinanie śródpolnych zadrzewień;
• rabunkowa gospodarka leśna; 
• upraszczanie krajobrazu rolniczego (komasacje gruntów);
• stosowanie środków ochrony roślin;
• likwidacja miedz i nieużytków.

Status gatunku

Średnio liczny, miejscami nieliczny ptak lęgowy w całym kraju. Środkowoeuropejskie myszołowy są częściowo osiadłe. Dorosłe ptaki zazwyczaj zimują na lęgowiskach, natomiast młode myszołowy podejmują jesienną wędrówkę i zimują głównie we Francji.