Posłuchaj: pliszka żółta (Autor nagrań: Zdzisław Pałczyński, Producent – P.W. Alauda)
   

 

Pliszka żółta Motacilla flava

Wygląd

Niewielki ptak o smukłej sylwetce, mniejszy od wróbla z charakterystycznym długim ogonem. Wierzch ciała samca jest oliwkowy, głowa i kark popielate. Spód ciała żółty, ogon czarny z białymi skrajnymi sterówkami. Ptak ten występuje w Europie w wielu podgatunkach różniących się przede wszystkim ubarwieniem głowy. Niektóre z nich spotykane są na terenie naszego kraju podczas migracji.

Siedlisko

• pola uprawne;
• łąki i pastwiska;
• tereny ruderalne;
• obrzeża bagien.

Pokarm

Owady i drobne bezkręgowce.

  • Pliszka żółta. Fot. M. Matysiak

  • Krajobraz rolniczy. Fot. D. Krupiński

  • Pliszka chętnie zasiedla pastwiska. Fot. D. Krupiński

  • Pliszki budują gniazda również na miedzach. Fot. D. Krupiński

Gniazdo

Na ziemi, bardzo dobrze ukryte wśród traw lub innej gęstej roślinności. Uwite jest z traw i wyścielone włosiem. W gnieździe na ogół 6 jaj.

Sposób żerowania

Pokarm zbiera z ziemi lub chwyta w powietrzu.

Zagrożenia

• upraszczanie krajobrazu rolniczego (komasacje gruntów);
• stosowanie środków ochrony roślin;
• uproduktywnienie ugorów i nieużytków.

Status gatunku

Średnio liczny ptak lęgowy nizinnej części kraju. Jest ptakiem wędrownym. Opuszcza nasz kraj w sierpniu i we wrześniu. Przylatuje w drugiej połowie kwietnia i na początku maja.