Płomykówka Tyto alba

Wygląd

Sowa wielkości gołębia, chociaż odstające pióra sprawiają wrażenie, jakby była zdecydowanie większa. Spód ciała jest rudy, a oczy i dziób otacza sercowata szlara. Wierzch ciała stalowo-rudy, zawsze plamkowany czarnymi lub czarno-białymi kropkami tzw. “płomykami” (stąd nazwa). Gdy patrzymy na płomykówkę, rzucają się w oczy bardzo długie (jak na sowę) nogi zakończone szponami. Skrzydła są stosunkowo długie i spiczaste. Płomykówka jest sową o wybitnie nocnej aktywności.

Siedlisko

• stropodachy bloków mieszkalnych; 
• strychy i zakamarki obiektów sakralnych oraz budynków gospodarczych (obory, magazyny, spichlerze itp.);
• kaplice cmentarne;
• gołębniki;
• transformatory
.

Gniazdo

Płomykówka jest ptakiem wybitnie osiadłym. Ptaki są bardzo przywiązane do swojego terytorium lęgowego, a miejsca lęgowe zajmują przez wiele lat. Płomykówka tak jak większość innych gatunków sów nie buduje gniazda. Jaja składa bezpośrednio na próchnie, wypluwkach lub śmieciach.

Pokarm

Sowy są doskonałymi regulatorami liczebności gryzoni. Płomykówka najczęściej chwyta norniki zwyczajne oraz myszy polne – gatunki wyrządzające szkody w uprawach polowych. Z uwagi na gnieżdżenie się i polowanie w pobliżu siedzib ludzkich, duży udział w diecie stanowi mysz domowa.

Zagrożenia

• zmiany użytkowania gruntów w rewirach łowieckich (zanik wypasu, porzucanie łąk);
• zatykanie otworów wlotowych w budynkach podczas remontów lub prac termoizolacyjnych;
• kolizje z liniami wysokiego napięcia oraz z samochodami;
• drapieżnictwo kuny domowej i kota.

Status gatunku

Nieliczny ptak lęgowy niżu. Gatunek osiadły.

Ochrona

• montaż w budynkach skrzynek lęgowych specjalnej konstrukcji;
• pozostawianie otworów wlotowych na stropodachy, strychy oraz wieże.