Posłuchaj: płomykówka (CD Sowy Europy, wyd. Influence 2003)
   

 

Płomykówka Tyto alba

Wygląd

Sowa wielkości gołębia, chociaż odstające pióra sprawiają wrażenie, jakby była zdecydowanie większa. Spód ciała jest rudy, a oczy i dziób otacza sercowata szlara. Wierzch ciała stalowo-rudy, zawsze plamkowany czarnymi lub czarno-białymi kropkami tzw. “płomykami” (stąd nazwa). Gdy patrzymy na płomykówkę, rzucają się w oczy bardzo długie (jak na sowę) nogi zakończone szponami. Skrzydła są stosunkowo długie i spiczaste. Płomykówka jest sową o wybitnie nocnej aktywności.

Siedlisko

• stropodachy bloków mieszkalnych; 
• strychy i zakamarki obiektów sakralnych oraz budynków gospodarczych (obory, magazyny, spichlerze itp.);
• kaplice cmentarne;
• gołębniki;
• transformatory
.

  • Dorosła płomykówka. Fot. M. Rzępała

  • Stary młym - siedlisko lęgowe płomykówki. Fot. D. Krupiński

Gniazdo

Płomykówka jest ptakiem wybitnie osiadłym. Ptaki są bardzo przywiązane do swojego terytorium lęgowego, a miejsca lęgowe zajmują przez wiele lat. Płomykówka tak jak większość innych gatunków sów nie buduje gniazda. Jaja składa bezpośrednio na próchnie, wypluwkach lub śmieciach.

  • Pisklęta płomykówki w skrzynce lęgowej. Fot. D. Krupiński

  • Płomykówka przy gnieździe z młodymi. Fot. K. Skrok

Pokarm

Sowy są doskonałymi regulatorami liczebności gryzoni. Płomykówka najczęściej chwyta norniki zwyczajne oraz myszy polne – gatunki wyrządzające szkody w uprawach polowych. Z uwagi na gnieżdżenie się i polowanie w pobliżu siedzib ludzkich, duży udział w diecie stanowi mysz domowa.

Zagrożenia

• zmiany użytkowania gruntów w rewirach łowieckich (zanik wypasu, porzucanie łąk);
• zatykanie otworów wlotowych w budynkach podczas remontów lub prac termoizolacyjnych;
• kolizje z liniami wysokiego napięcia oraz z samochodami;
• drapieżnictwo kuny domowej i kota.

  • Montaż skrzynki lęgowej na strychu obory. Fot. D. Krupiński

  • Skrzynka lęgowa zawieszona w oborze. Fot. D.Krupiński

Status gatunku

Nieliczny ptak lęgowy niżu. Gatunek osiadły.

Ochrona

• montaż w budynkach skrzynek lęgowych specjalnej konstrukcji;
• pozostawianie otworów wlotowych na stropodachy, strychy oraz wieże.

  • Schemat skrzynki lęgowej dla płomykówki. Rys. M. Stefaniak