Skowronek Alauda arvensis

Wygląd

Ptak wyraźnie większy od wróbla. Upierzenie brązowoszare, ciemno plamkowane z wierzchu, spód białawy z kreskowaną piersią. Na głowie ma niewielki czubek.

Siedlisko

• pola uprawne;
• nieużytki;
• łąki i pastwiska;
• torfowiska;
• otwarte tereny ruderalne.

Gniazdo

Dołek w ziemi wymoszczony źdźbłami traw, ukryty w niskiej roślinności, zwykle dobrze osłonięte i niewidoczne od góry.

Pokarm

Nasiona oraz drobne bezkręgowce.

Sposób polowania

Pokarm zbiera z ziemi.

Zagrożenia

• upraszczanie krajobrazu rolniczego (komasacje gruntów);
• stosowanie środków ochrony roślin;
• uproduktywnienie ugorów i nieużytków.

Status gatunku

Bardzo liczny ptak lęgowy otwartych terenów całego kraju. Zwykle jest to dominujący gatunek występujący w otwartym krajobrazie rolniczym. Jest ptakiem wędrownym. Na zachodzie Polski corocznie zimuje w niewielkiej liczbie.